Feb 23, 2013

REPLIKE TEST SLIKA - TV Priština 1980

Test slika Marconi, korišćena na TV Priština u drugoj polovini sedamdesetih i početkom osamdesetih

(kliknite na sliku da biste videli punu rezoluciju)

Feb 21, 2013

REPLIKE TEST SLIKA - TV Sarajevo 2 1979

Test slika Telefunken FuBK, verzija sa satom, korišćena na TV Sarajevo krajem sedamdesetih:

Feb 20, 2013

REPLIKE TEST SLIKA - TV Zagreb

Test slika Telefunken T05, početak sedamdesetih


Test slika Telefunken FuBK, osamdesete

(kliknite na slike da biste videli punu rezoluciju)

Feb 19, 2013

Feb 14, 2013

REPLIKE TEST SLIKA - TV Novi Sad

Test slika Philips PM5544

(kliknite na sliku da biste videli punu rezoluciju)

Feb 13, 2013

REPLIKE TEST SLIKA - TV Beograd

Test slika Philips PM5544, verzija sa satom, korišćena od kraja sedamdesetih do (otprilike) sredine devedesetih:

Feb 5, 2013

REPLIKE SATOVA - TV Beograd 1982

verzija sa ćiriličnim telopom:

verzija sa latiničnim telopom:

verzija bez pozadine:

TELOP KAO ANIMACIJA - Crtani film

Zamislite kako bi bilo da je umesto čuvenog telopa za crtani film postojala animirana špica sa istim motivom? Pre nekoliko godina ja sam to ovako zamislio i uradio:

Animacija je rađena u Adobe After Effects-u, izmontirano i sklopljeno sa muzikom/efektima u Sony Vegas-u.

Feb 3, 2013

REPLIKE SATOVA - TV Beograd 1987

verzija sa latiničnim telopom:

verzija sa ćiriličnim telopom:

verzija bez pozadine: